Endometrial hiperplaziler rahim iç duvarını döşeyen endometrium denilen duvarın aşırı kalınlaşması anlamına gelmektedir. Hücre yapısına göre basit, kompleks, atipisi olmayan veya atipili olarak sınıflandırılmaktadır. Tedavi edilmediklerinde basit atipisiz olanlarda kanser gelişim riski %1; kompleks atipisizlerde %3; basit atipililerde %9 ve kompleks atipililerde %29’dur. 

Atipi yoksa hormonal tedavi yapılabilmekte, estrojeni karşılamak amacı ile her adet döneminde en az 10 gün progesteron verilmektedir. Üç dört ay sonra kontrol biyopsi yapılmakta ve sonuca göre tedavi yönlendirilmektedir. Atipi varlığında beraberinde rahim kanseri varlığı riski ortaya çıkmaktadır. 

Özellikle kompleks atipili olanlarda %25-50 hastada küretajda saptanmayan ancak rahim alınması sonrası patolojide saptanabilen rahim kanseri olma olasılığı bulunduğundan çocuk istemi olmayan hastalarda rahim alınıp ameliyat sırasında patolojik inceleme yapılmakta, kanser ise tedavi ona göre şekillendirilmektedir. 

Çocuk istemi olan hastalarda mutlaka anestezi altında küretaj yapılıp sonrasında yüksek doz progesteron tedavisi verilmekte, cevap veren olgularda rahim alınması doğum sonrasına ertelenmektedir.